Uwaga hodowcy

Mamy już chyba czas pandemii za sobą i czas najwyższy się spotkać na zebraniu. W związku z tym, że jest to okres wakacyjny proponujemy dwa terminy zebrania: 12.07. lub 02.08. gdyż zbliża się nowy sezon wystawowy i trzeba zaplanować drugą cześć roku, która miejmy nadzieję okaże się o wiele lepsza niż obecna. Na zebraniu przedstawione zostanie ostateczne podsumowanie Wystawy Zachodniej i plany na kolejną Wystawę i Wystawy w Regionie. Mamy też smutną informację, że Barzkowickich Targów Rolnych nie będzie w tym roku we wrześniu, zamiast tych targów będzie impreza dwudniowa tylko dla hodowców różnych gatunków zwierząt w ostatni weekend sierpnia. Do naszej dyspozycji będzie połowa stodoły i namiot handlowy z boku stodoły. Szczegóły przedstawimy na zebraniu.

Informacje o najbliższym zebraniu ukażą się w ciągu najbliższych dni.

Zapraszamy wszystkich hodowców do zapoznania się z krótkim podsumowaniem Naszej Wystawy. W dniach 15-16 Luty odbyła się XX Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Królików Regionu Zachodniego w powiązaniu z XXIV Szczecińską Wystawą Gołębi Rasowych, Drobiu ozdobnego i Królików. Organizatorem Wystawy był Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Pana Prezydenta Miasta Szczecina. W Wystawie brało udział 90-ciu Hodowców ze Szczecina, Poznania, Gorzowa, Stargardu, Zielonej Góry,Wrocławia i Niemiec, którzy wystawili ponad 800 gołębi, 60 sztuk drobiu ozdobnego oraz 40 królików. Wystawa odbyła się w 50-tą rocznicę powstania Szczecińskiego Związku, co zostało zaakcentowane i uczczone uroczystym bankietem dla hodowców, na który przybył między innymi przedstawiciel Zarządu Głównego PZGiDI- v-ce prezes Gotfryd Kuryło. Obecni byli również przedstawiciele zarządów związków sąsiednich wraz z kolegami hodowcami z Gorzowa, Zielonej Góry, Niemiec oraz Zarząd i członkowie SZHGRDOiK wraz z osobami towarzyszącymi. Bankiet odbył się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze , a oprawę muzyczną zapewniał zespół rockowy. Kolega Adam Wegner wraz z kol. Czesławem Walczakiem opowiedzieli krótką historię powstania Szczecińskiego Związku. Podczas bankietu zostały również wręczone okolicznościowe statuetki na ręce prezesa od Naszych gości jak i również dla naszych hodowców od Zarządu za pomoc w organizacji Wystawy. W niedzielę 16 lutego na zakończenie wystawy rozdano i tytuły Mistrzów Regionu Zachodniego dla wyróżniających się okazów hodowlanych. Zarząd jeszcze raz pragnie serdecznie podziękować wszystkim wystawcom i osobom, które czynnie pomagały w organizacji Wystawy. Zarząd SZHGRDIiK

Zebranie

Uwaga Związkowcy 01/03/ 2020 o godzinie 1030 odbędzie się zebranie w szkole ogrodniczej na Bat.Chłopskich. Zapraszamy wszystkich również w celu odbioru obrączek na rok 2020 przez wszystkich którzy nie zdążyli odebrać do tej pory

Zarząd

Uwaga Związkowcy- Obrączki

W dniu wczorajszym tj. 19.02.2020 dotarły obrączki. W związku z powyższym hodowcy którzy pilnie potrzebują obrączek będzie możliwość otrzymania bezpośrednio od Prezesa Grzegorza Skiennickiego – proszę o kontakt telefoniczny ( kom.501645515 lub 504657340 ) lub ze skarbnikiem Darkiem. Druga opcja – będzie możliwość odebrania na rynku w Stargardzie po uprzednim skontaktowaniu się z Prezesem lub Skarbnikiem. Trzecia opcja możliwość odbioru na najbliższym zebraniu 01.03.2020

Zarząd

Wystawa

Na zebraniu hodowców w zeszłą niedzielę większość hodowców podjęła uchwałę, że dla wszystkich hodowców szczecińskiego związku wystawiających eksponaty na Wystawie opłata organizacyjna bankietu jest obowiązkowa.

Koszt bankietu to 50zł od osoby, mile widziane są osoby towarzyszące.

Bankiet zacznie się o 18 i potrwa do 24.00. Impreze bedzie proawadził zespół muzyczny BiG Joe

Przypominamy, że załadunek klatek w magazynie w czwartek na 12 w szkole ogrodniczej, rozładunek i rozstawianie na 14.

Nadzwyczajne Zebranie Członków SZHGRDOiK

Zebranie odbędzie się w najbliższy czwartek 9.01.2020r. o godzinie 18.00 w pierwszym terminie, lub o 18.15 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: Zebranie odbędzie się na prywatnej posesji kolegi Sławka Batkiewicza w Szczecinie przy ulicy Radosnej 20.

Hodowcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo oraz przez innych kolegów.

Uwaga hodowcy! W związku ze złożonym w urzędzie Miasta Szczecin wnioskiem o dofinansowanie naszej Wystawy, niezbędne jest dopisanie do Statutu naszej organizacji w paragrafie 7 w punkcie 2 – podpunktu „g” z następującymi podpunktami:

2. Związek realizuje swoje cele przez:

g. działania w sferze publicznej i obejmuje zadania w obszarze:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 8. promowania współzawodnictwa i nagradzania najlepszych hodowców.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł

Śp. Roman Ronkowski

wzorowy hodowca, jeden z najstarszych stażem członków Szczecińskiego Związku. Życzliwy i przede wszystkim pracowity i uczynny kolega, na którego obecność i pomoc można zawsze było liczyć.

Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia

Koledzy ze Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.

Pogrzeb rozpocznie się 9.01.2020r. (czwartek) o godzinie 10,30 w kościele w Szczecin-Kijewo przy ulicy Orła 12, następnie na cmentarzu w Szczecin-Dąbie przy ulicy Goleniowskiej