Uwaga Hodowcy

Dnia 17 czerwca odbędzie się zebranie walne – sprawozdawcze za rok 2017 i pierwszą połowę 2018 roku, obecność wszystkich członków obowiązkowa. Zarząd informuje, że nie będą wysyłane pisemne zawiadomienia, a wszystkie niezbędne informacje wraz z harmonogramem i porządkiem obrad będą dostępne od czerwca na stronie internetowej i u kierownika giełdy w Stargardzie.

Osoby, które nie zapłaciły jeszcze składki za 2018 rok proszone są o jej uregulowanie przed rozpoczęciem zebrania, aby można było ustalić ostateczną liczbę członków naszego związku.

Dnia 27 maja odbędzie się pokaz związkowy podczas spotkania organizacji pozarządowych pod platanami na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Obecnie zgłosiło się 12 hodowców chcących zaprezentować ponad 50 okazów. Wszyscy chętni, którzy jeszcze się nie zgłosili, proszeni są o wysłanie zgłoszenia na maila (gsukiennicki@wp.pl) lub smsa do prezesa, z rasą zgłaszaną i ilością sztuk do 20 maja w celu zapewnienia dla wszystkich plakietek z daną rasą i nazwiskiem hodowcy. Dodatkowo do 11maja można zamówić koszulkę z krótkim rękawem z dużym logiem związkowym na plecach i małym na piersi. Rozmiary dostępne to M,L, XL, XXL, XXXL. Koszt koszulki  to 40-45zł w zależności od ilości zamówionych sztuk, kolor zdecydujemy w piątek, do wyboru jest biały, żółty, zielony i niebieski. Zgłoszenia wraz z proponowanym rozmiarem i kolorem również na maila lub poprzez smsa (wtedy nic nie zginie i nikt nie zostanie pominięty).

Zbiórka na Jasnych Błoniach w niedzielę 27 o godzinie 8 rano, planowany koniec imprezy o 17-18. Podczas imprezy odbędzie się nieformalne zebranie członków, na którym będzie można zaproponować tematy zarządowi do umieszczenia w harmonogramie zebrania walnego. Odbędzie się także obowiązkowe zebranie członków zarządu, związane z przygotowaniem walnego zebrania oraz z załatwieniem wszystkich formalności urzędowych ze skarbówki i ponownych z KRS-u. Prosimy także o zgłaszanie tematów na zebranie na maila oraz np propozycje omówienia wybranej rasy ptaka lub królika do omówienia przez obecnych na zebraniu sędziów.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 02 Maja 2018 odbyło się Spotkanie Integracyjne Członków Związku na posesji Kol. Sławka Batkiewicza.
W trakcie spotkania członkowie podzielili się swoimi przemyśleniami odnośnie hodowli.
Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze.
Wszyscy uczestnicy spotkania dziękują kol. Sławkowi Batkiewiczowi i jego żonie Dorocie za wspaniale zorganizowanie spotkania.
Sławku, Doroto dziękujemy
Lech Dzikowski
wraz z wszystkimi kolegami obecnymi Kolegami

Ostatnie pożegnanie

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas wieloletni członek Szczecińskiego a obecnie Gorzowskiego Związku- Śp. Wojtek Matuszewicz z Barlinka, wzorowy hodowca, życzliwy i uczynny kolega,wspaniały człowiek.

Pogrzeb odbędzie się jutro (piątek 23 marca) o godzinie 14 w kościele i o 15 na cmentarzu w Barlinku.

Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Koledzy ze Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików

UWAGA HODOWCY

Niestety planowana najbliższa giełda nadwyżek hodowlanych nie odbędzie się. Z przykrością informujemy, że szklarnie szkoły ogrodniczej są już obsadzone roślinami i są zawsze puste od 2listopada do końca stycznia. Od dwóch tygodni nie ma już wolnej szklarni w związku z tym zebranie hodowców odbędzie się w pierwszą niedzielę marca (4 marca) o godzinie 10.30.

Zebranie

Uwaga Hodowcy!

W najbliższą niedzielę 4 lutego o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie wszystkich hodowców.

Prosimy wszystkich hodowców o obecność na zebraniu, ponieważ będą rozdysponowywane obrączki rodowe i  podejmowane kluczowe decyzje  dotyczące przyszłości naszej organizacji.

Prosimy uregulowanie należności za obrączki  w niedzielę na zebraniu tych, którzy tego jeszcze nie zrobili (warunek konieczny do otrzymania obrączek)

Prosimy również wszystkich o wpłacanie składki związkowej

składka wynosi:

opłata członkowska – 100zł;

opłata członkowska – osoby po 70 roku życia – 50zł,

członkowie honorowi  i młodociani –  20zł,

(warunek konieczny do otrzymania obrączek)

Przypominamy również, że osoby, które nie brały udziału ani w pokazie w Glinnej, ani w pokazie na Jasnych Błoniach  i na Naszej Szczecińskiej Wystawie – nie pracowali, ani nie wystawiali ptaków lub królików, zobowiązani są do wpłaty dodatkowo po 100zł do kasy związkowej. Lista wszystkich członków, wraz z wykazem osób i prac na rzecz związku w 2017r. dostępna jest u skarbnika i prezesa.

Osoby, które nie pracowały, ale brały udział w jednym z pokazów wymienionych wyżej lub w Naszej Wystawie, zwolnione są z pracy statutowej.

Omówiony zostanie Nasz udział w Wystawie Krajowej w Kielcach

 

Wystawa Krajowa w Kielcach

W dniach 25 – 28 stycznia w Kielcach odbyła się  Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Szczeciński Związek reprezentowało 9 hodowców (7 z Trzebiatowa i 2 ze Szczecina), wystawiających 105 szt  gołębi rasowych i 7 kur  w rasach: Białogłówka Gąbińska, Krymka Białostocka, Zakonniczka Niemiecka, Sroczka Polska, Gołąb Chiński, Mewka Orientalna, Karzełek Łapciasty.   Hodowcy biorący udziale  w wystawie zdobyli następujące nagrody:

Mistrz Polski – Edward Krychowiak – Białogłówka Gąbińska,

Mistrz Polski – Marek Dajnowski – Zakonniczka Niemiecka.

Wicemistrz Polski – Piotr Wiśniewski – Sroczka Polska,

Wicemistrz Polski – Adam Gębicki – Krymka Białostocka,

Wicemistrz Polski – Mirosław Krzyżanowski –  Sroczka Polska,

Wicemistrz Polski – Jerzy Radoń – Hiszpan.

II Wicemistrz Polski – Waldemar Bis – Gołąb Chiński,


Champion wystawy –  Zakonniczka Niemiecka –  Marek Dajnowski

Champion wystawy –  Białogłówka Gąbińska – Edward Krychowiak

Champion wystawy –  Szczeciński Krótkodzioby – Edward Krychowiak

Najlepszy w rasie – Karzełek Łapciaty – Grzegorz Sukiennicki

W Krajowej Wystawie udział wzięło prawie 400 hodowców wystawiających 4500 gołębi, ponad 400 kur i 60 królików. Ptaki oceniało prawie 60 sędziów, w tym jeden z naszego związku. 

Wszystkim hodowcom biorącym udział w Wystawie i godne reprezentowanie Naszego Związku, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów hodowlanych. Zarząd.

Fotorelacja i film z Wystawy poniżej.

Zebranie

Uwaga hodowcy!

W najbliższą niedzielę 7 stycznia o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie wszystkich hodowców.

Prosimy wszystkich hodowców o obecność na zebraniu, ponieważ będą podejmowane kluczowe decyzje  dla poprawnego funkcjonowania naszego stowarzyszenia.

Poruszone zostaną sprawy związane z zamówionymi obrączkami – prosimy o uregulowanie należności za obrączki  w niedzielę na zebraniu tych, którzy tego jeszcze nie zrobili.

Prosimy również wszystkich o wpłacanie składki związkowej (składka wynosi 100zł; osoby po 70 roku życia – 50zł, członkowie honorowi po 20zł, młodociani po 20zł),

Przypominamy również, że osoby, które nie brały udziału ani w pokazie w Glinnej, ani w pokazie na Jasnych Błoniach  i na Naszej Szczecińskiej Wystawie – nie pracowali, ani nie wystawiali ptaków lub królików, zobowiązani są do wpłaty dodatkowo po 100zł do kasy związkowej. Lista wszystkich członków, wraz z wykazem osób i prac na rzecz związku w 2017r. dostępna jest u skarbnika i prezesa.

Osoby, które nie pracowały, ale brały udział w jednym z pokazów wymienionych wyżej lub w Naszej Wystawie, zwolnione są z pracy statutowej.

Omówiony zostanie Nasz udział w Wystawie Ziem Zachodnich i Wystawie w Garz.

Przedyskutowany będzie Nasz udział w Wystawie Krajowej ( Organizacja transportu) oraz wiele innych spraw.


Szczęśliwych  Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych radosnych chwil  spędzonych z rodziną, naszymi ptaszkami i królikami, a także
szampańskiej zabawy sylwestrowej i udanego sezonu hodowlanego w przyszłym roku składa Zarząd.boze-dekoracja-narodzenie