Pilne!!!! Walne Zebranie


Uwaga Związkowcy Walne Zebranie!!! PILNE!!!

Dnia 29.12.2019 o godzinie 1030 odbędzie się Walne Zebranie hodowców.

Spotkanie dotyczyć będzie przede wszystkim organizacji Naszej Wystawy i rozdzielenia obowiązków i prac na poszczególne osoby. Obecność wszystkich Związkowców Obowiązkowa pod rygorem wstrzymania wydania obrączek i skreślenia z listy hodowców (dotyczy osób, które w tym roku nie były na żadnym zebraniu)!!! 

Zarząd 

Program spotkania:

1 Przedstawienie i omówienie zaawansowania prac związanych z wystwą

2 Powołanie Komitetu Organizacyjnego

3 Rozdzielenie prac dodatkowych na poszczególnych hodowców

4 Zaplanowanie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku

5 Omówienie sezonu wystawowego 2019/2020

6 Przedstawienie i Omówienie preliminarza wydatków na pierwszą połowę 2020r.

7 Organizacja wyjazdu na Wystawę Krajową do Kielc

8 Wolne wnioski

gol2

Zamówienia obrączek

Uwaga Związkowcy

Zamawianie obrączek na nowy sezon 2020 do 03.11.2019 w pierwszej turze.Do odbioru będą w styczniu 2020. Jeśli ktoś nie zamówi w tym terminie będzie mógł zmówić w drugiej turze. Wiąże się to z wyższą ceną tz. 1,70 Plzł. i te obrączki będą do odbioru w marcu 2020. Prosimy o powiadamianie kolegów o takiej obcji, tak aby każdy mógł zamówić obrączki w pierwszej turze!!!

Zarząd

Zebranie Ważne

W dniu 04. sierpnia o  godz. 1030 w zespole Szkół Ogrodniczych odbędzie się zebranie.

Temat: Wystawa Ziem Zachodnich – ustalenia organizacyjno – finansowe ( Bardzo Ważne). Jak również zapisy na wystawę w Barzkowicach.

Obecność obowiązkowa!!!!

Zarząd Związku

Uwaga Hodowcy Wystawa Barzkowice!!!

Do wiadomości wszystkich członków Związku informujemy,że w Maju 2019 ustalono z kierownictwem warunki wystawienia gołębi i drobnego inwentarza na wystawie w Barzkowicach. Ustalenia są bardziej korzystne jak w uprzednich latach. Zarząd zachęca do licznego udziału w wystawie. Zgłoszenia proszę składać do Przewodniczącego Związku najpóźniej do 25 lipca jako że listę wystawców musimy przesłać do Barzkowic do 31 lipca.

Zarząd Związku