Zamówienia obrączek

Uwaga Związkowcy

Zamawianie obrączek na nowy sezon 2020 do 03.11.2019 w pierwszej turze.Do odbioru będą w styczniu 2020. Jeśli ktoś nie zamówi w tym terminie będzie mógł zmówić w drugiej turze. Wiąże się to z wyższą ceną tz. 1,70 Plzł. i te obrączki będą do odbioru w marcu 2020. Prosimy o powiadamianie kolegów o takiej obcji, tak aby każdy mógł zamówić obrączki w pierwszej turze!!!

Zarząd

Zebranie Ważne

W dniu 04. sierpnia o  godz. 1030 w zespole Szkół Ogrodniczych odbędzie się zebranie.

Temat: Wystawa Ziem Zachodnich – ustalenia organizacyjno – finansowe ( Bardzo Ważne). Jak również zapisy na wystawę w Barzkowicach.

Obecność obowiązkowa!!!!

Zarząd Związku

Uwaga Hodowcy Wystawa Barzkowice!!!

Do wiadomości wszystkich członków Związku informujemy,że w Maju 2019 ustalono z kierownictwem warunki wystawienia gołębi i drobnego inwentarza na wystawie w Barzkowicach. Ustalenia są bardziej korzystne jak w uprzednich latach. Zarząd zachęca do licznego udziału w wystawie. Zgłoszenia proszę składać do Przewodniczącego Związku najpóźniej do 25 lipca jako że listę wystawców musimy przesłać do Barzkowic do 31 lipca.

Zarząd Związku