Rozmiar: 82139 bajtów

Szanujmy tradycje i dbajmy o to co jest polskie.

9.05.2010 Powołanie klubu

9.05.2010 Powołanie klubu

Rozmiar: 4634 bajtów Rozmiar: 4634 bajtów

Hodowcy ze Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wraz z innymi hodowcami z ościennych związków założyli w 2006r Klub Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych, a już w roku 2008 w/w klub przeistoczył się w samodzielną organizację związkową, podlegającą bezpośrednio pod Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Jako, że cele Klubów i Związków są różne hodowcy ze Szczecińskiego Związku ponowili próbę reaktywacji Klubu już w styczniu 2009r. Przygotowania i organizacja na nowo utraconego klubu zakończyła się sukcesem i w dniu 9 maja 2010r. 12-stu hodowców zebrało się w miejscowości Modrzewie gmina Goleniów i jednomyślnie powołało do życia organizację o nazwie Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Krótkodziobych „LWOWIAK”