Giełda w Stargardzie

Stargard Szczeciński, miasto z tradycyjnym rynkiem skupiający pasjonatów hodowli gołębi od ponad 40 lat , to miejsce spotkań hodowców i pasjonatów ptaków przy ulicach Reja – Słowackiego. Spontaniczne spotkania niedzielne w tym długim okresie nie były formalnie uporządkowane i z tego względu władze miasta w pewnym okresie lat poprzednich zakazały spotkań gdyż brak odpowiedzialnej instytucji nie dawał gwarancji ładu i porządku w miejscach spotkań dużej ilości ludzi. Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, wystąpił o przekazanie placu na czas spotkań tj. w każdą niedzielę i od 2009r rynek w niedzielę jest prowadzony przez Związek. Bezpośrednią odpowiedzialność nad funkcjonowaniem Rynku ma Zarząd Szczecińskiego Związku z prezesem Adamem Wegnerem i skarbnikiem Grzegorzem Mazurkiem nadzorującymi funkcjonowanie rynku, a za sprawy organizacyjne bezpośrednio na rynku odpowiada V-ce prezes ds. organizacyjno-gospodarczych Roman Kukuła, a zastępuje w razie potrzeby Stanisław Olas – obaj mieszkańcy Stargardu Szczecińskiego. Dobra organizacja wspomagana przez wielu hodowców Szczecińskiego Związku daje efekty, rynek na czas spotkania od godziny 5-tej rano do 13-stej pęka w szwach, w obrębie zabudowanego na ten czas rozstawnego ogrodzenia. Węzeł kolejowy w Stargardzie Szczecińskim i bliskość granicy z Niemcami sprzyja napływowi hodowców z całej polski a także z Niemiec. Przychylność Władz tego pięknego miasta daje efekty tak dla związku jak i dla miasta, ściągając hodowców z Polski i Niemiec, hodowcy natomiast mogą kupić lub wymienić nadwyżki ze swoich hodowli gołębi, drobiu, ptaków egzotycznych i królików. Jest też sprzedaż sprzętu i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia hodowli oraz pasz i witamin dla naszych pupili. Bardzo często przychodzący na rynek koledzy związkowcy – założyciele rynku, mówią z duma.” to my go dla was założyliśmy”. Obserwujemy starsze osoby, które przyprowadzają swoich wnuków ażeby im pokazać, zwierzęta i zainteresować hodowlą. Jest to dobry kierunek w obecnym zaganianym świecie, dzieci i młodzież odciąga się od nieformalnych i szkodliwych działań na, rzecz zainteresowania pięknym hobby.
Stanisław Olas Szanowni koledzy, zrzeszeni w związkach i klubach, koledzy z Niemiec, oraz koledzy z indywidualnych hodowli, Zarząd Szczecińskiego Związku ogłasza ranking na nazwę naszego rynku. Jak wiecie rynki w kraju mają swoje nazwy np. w Poznaniu „Sielanka”, w Warszawie „Falenica” itp. Szczeciński rynek musi mieć piękną i przyciągającą nazwę. Nazwy prosimy zgłaszać do Kolegi Stanisława Olasa – bezpośrednia na rynku.
Prezes Zarządu
Adam Wegner.
artykuł skopiowany z byłej strony SZHGRiDI

Wybory Zarządu

13 maja 2012 roku w sali wykładowej szkoły rolniczej w Szczecinie odbył się Walny Zjazd Hodowców Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi  Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Zjazd był poświęcony podsumowaniu działalności przez wszystkie organy statutowe oraz wybory na kolejną kadencje Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego,oraz Komisji Statutowej. Szczegółowy przebieg zebrania zawiera protokół spisany w czasie Zjazdu.
Prezesem S.Z.H.G.R.i.D.O  został wybrany Roman KUKUŁA ze Stargardu Szczecińskiego

Walne Zgromadzenie Członków

Szczeciński Związek Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Szczecin, ul. Wesoła 16
Tel: 601 436 077
Tel: 501 645 515

HARMONOGRAM / ZAWIADOMIENIE

Harmonogram Zebrania Walnego Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w dniu 13.05.2012r.

Walne Zgromadzenie Członków Związku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia w 1terminie o godz. 11.00 w drugim terminie 11.15
2. Odczytanie porządku obrad
3. Zgłaszanie uwag do harmonogramu i wniosków
4. Wniesienie wniosku Zarządu o wprowadzeniu zmian w strukturze Zarządu
5. Przegłosowanie harmonogramu wraz ze zmianami i wnioskami
6. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza
7. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
9. Odczytanie sprawozdania prezesa z działalności Zarządu
10. Zatwierdzenie sprawozdania
11. Odczytanie sprawozdania z działalności Skarbnika
12. Zatwierdzenie sprawozdania
13. Głosowanie nad udzieleniem lub nie absolutorium Zarządowi
14. Odczytanie sprawozdania/ protokołu z działalności Komisji Rewizyjnej
15. Zatwierdzenie sprawozdania
16. Odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
17. Zatwierdzenie sprawozdania
18. Przeprowadzenie wyborów Zarządu
19. Ukonstytuowanie się Zarządu i jego członków
20. Przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej, Sadu koleżeńskiego
21. Wybory komisji statutowej
22. Sprawy różne
23. Dyskusja
24. Komunikaty, odczytanie protokołu, zakończenie posiedzenia

Obecność obowiązkowa. Osoby, które w zebraniu nie będą uczestniczyć, zobowiązane są do przesłania do Walnego Zgromadzenia usprawiedliwienia. Ponadto zobowiązuje się koleżanki i kolegów, którzy nie uregulowali spraw finansowych oraz hodowlanych, o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.

Zarząd SZHGRiDO