Historia

Historia Szczecińskiego ZHGRiDO
40 lat S.Z.H.G.R.iD.O.
1970-2010

Ze względu na niewielką ilość zachowanych dokumentów, opisanie historii Szczecińskiego Związku nie jest zadaniem łatwym. W próbach rekonstrukcji dziejów SZHGRiDO można odwołać się do notatnika skarbnika związku Zygmunta Strzelca, do katalogów wystaw, ale przede wszystkim do pamięci założycieli organizacji: Józefa Stefanowicza i Ryszarda Michalskiego. Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych powstał 14 września 1970 roku, z inicjatywy piętnastu hodowców, byli to: Stanisław Szubryt, Jan Szylar, Witold Wojtkiewicz, Władysław Kępiński, Piotr Kowalczuk, Ryszard Choćko, Jan Pluszczewski, Józef Stefanowicz, Edward Leontiew, Mieczysław Greber, Mieczysław Kobyliński, Ryszard Michalski, Zygmunt Borawski, Czesław Matuszewski i Jan Matuszewski. Na pierwszym założycielskim zebraniu, odbywającym się przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 3 w Szczecinie, prezesem wybrano Mieczysława Kobylińskiego, a Związek wpisano do rejestru Krajowej Spółdzielni Hodowli Drobnego Inwentarza Oddział w Szczecinie, jako Grupę Specjalistyczną Hodowców Gołębi Rasowych. Związek rozwijał się bardzo prężnie, a w szczytowym okresie zrzeszał 48 członków. Prezesami organizacji byli: Mieczysław Kobyliński, Jan Pluszczewski, Jan Szylar, Józef Stefanowicz i Wiesław Rudzionek. Od roku 1995 prezesurę objął Adam Wegner. Choć w latach siedemdziesiątych pokazy gołębi organizowano dość nieregularnie, przedstawiciele szczecińskich hodowców brali udział w licznych wystawach m.in. w II Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Rasowych w Poznaniu (1974 r.), w I Międzynarodowej Aukcji Gołębi Polskich w Poznaniu (1976 r.), w Międzywojewódzkim Pokazie Gołębi Rasowych w Bydgoszczy (1977 r.) czy w I Międzynarodowej Wystawie w Grudziądzu (1978 r.). Do roku 1992 związek zajmował się głównie organizacją małych, regionalnych wystaw. Pierwsza Wojewódzka Wystawa Gołębi Rasowych odbywała się od 4 do 6 grudnia 1981 r. Dopiero wysiłkiem ówczesnego Komitetu Organizacyjnego: Józefa Stefanowicza, Zygmunta Strzelca, Czesława Walczaka, Adama Wegnera i Henryka Klechy w dniach 27 – 28 listopada 1993 r. zorganizowano, liczącą się w kraju i za granicą, Międzynarodową Wystawę Gołębi Rasowych (IKC). Wystawa ukazała z jednej strony energię i siłę tkwiącą w Szczecińskim Związku, z drugiej zaś niekompetencję niektórych członków organizacji. Przede wszystkim jednak zapoczątkowała reorganizację struktur organizacyjnych i uporządkowanie hodowli w Szczecinie. W tym czasie SZHGR był członkiem, założonego w 1990 r. po rozpadzie Krajowej Spółdzielni Drobnego Inwentarza, Ogólnopolskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych z siedzibą w Warszawie. Należy wspomnieć, że wówczas istniały dwa związki krajowe Ogólnopolski Związek Hodowców Gołębi Rasowych w Warszawie oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego z siedzibą w Radomiu. Destruktywne działanie kierownictwa OZHGR, które nie chciało stworzyć jednej organizacji krajowej i zaspokajało prywatne ambicje, doprowadziło do uaktywnienia się części członków zarządu szczecińskiego związku, w celu nawiązania współpracy z PZHGRiDO. Niezadowolenie wynikające z podziału i niesnasek pomiędzy związkami krajowymi spowodowało, że w Szczecińskim Związku powstała grupa inicjatywna (A. Wegner, H. Klecha, Cz. Walczak) do nawiązania kontaktu z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Działania grupy inicjatywnej pomogły w negocjacjach przystąpienia do PZHGRiDO. A.Wagner prowadził rozmowy przede wszystkim z ówczesnym sekretarzem Zygmuntem Woźniakiem z Radomia oraz z zasłużonymi działaczami: Leonem Cybulkinem z Wrocławia, Marianem Zachariaszem ze Zgierza, Eugeniuszem Czepczyńskim z Poznania. 26 marca 1995 r. A. Wagner został prezesem Związku w Szczecinie. Po tym wydarzeniu nastąpiło rozwiązanie dotychczasowych struktur Szczecińskiego Związku, zarejestrowanie w sądzie nowej organizacji (05.07.1995 r.), ponowny wybór prezesa (A.Wegner 02.09. 1995 r.), wystąpienie z OZHGR i wstąpienie do PZHGRiDO (16.10.1995r.) Po trudnym okresie reorganizacji (związek liczył wtedy 21 członków) związek całą swoją energię skierował na działalność organizacyjną i hodowlaną. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Duże wystawy, z efektownym wystrojem hal wystawowych, cieszyły się uznaniem w całej Polsce. Nawiązano współpracę z hodowcami i związkami z kraju i zagranicy. W krótkim czasie zorganizowano Wystawę Krajową 1996 i Drugą Międzynarodową IKC w 1998 r. Szczeciński Związek należał do organizacji, która mogła w tamtych latach podołać organizowaniu tak dużych wystaw, zarówno krajowych jak europejskich. Już w pierwszych latach po reorganizacji we współpracę z SZHGRiDO zaangażował się Poznański Związek. Poznańska organizacja pokazała, że możliwa jest kooperacja między dużym, liczącym ponad sto lat związkiem, a mniejszym, choć prężnie działającym sąsiadem. Do osiągnięć Szczecińskiego Związku należy nie tylko organizacja wystaw na poziomie europejskim, ale również współpraca z sąsiednimi związkami. Organizacja wystaw Regionu Zachodniego przez związki: poznański, wrocławski, zielonogórski, szczeciński i bydgoski jest przykładem harmonijnego rozwoju hodowli w kraju. Dużym osiągnięciem jest nawiązanie kontaktu w 1995 r. ze związkiem niemieckim hodowców gołębi rasowych z Grimmen (Prezes Eckhard Aliion i Kurt Griwahn) . Wzajemne kontakty i współpraca z tym prężnym związkiem niemieckim owocuje wieloma spotkaniami, wspólnymi wystawami, piknikami i wycieczkami. Ta współpraca to dobry przykład naszych organizacji Szczecina i Grimmen na powstanie przyjaźni pomiędzy hodowcami, mimo barier językowych. Szczeciński Związek zrzesza hodowców z północno – zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i z północnej części województwa lubuskiego. Jego członkowie angażują się również w prace Polskiego Związku. Najwyższe wyróżnienie dla hodowców szczecińskiego związku było powołanie na stanowisko V-ce prezesa d/s hodowlanych Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego – Adama Wegnera. Kilka kadencji pracy w zarządzie głównym polskiego związku ukazało ogrom pracy jaką wykonał nasz członek, a tym samym promował wartości jakie niosła organizacja szczecińska, która ma w swych szeregach wielu zaangażowanych członków hodowców gołębi drobiu i królików. Możemy się szczycić tym, ze nasz członek jako pierwszy i jedyny w kraju przetłumaczył wszystkie wzorce gołębi polskich na język niemiecki i zgłosił do rejestracji w Federacji Europejskiej. Stanowisko ds. hodowlanych zaowocowało uporządkowaniem ras polskich, uporządkowaniem obrączek, i eliminacją nieprawidłowości w hodowli polskiej- a uwieńczeniem było wydanie książki p/t Polskie Gołębie Rasowe. Nie było by możliwe tak prężne działanie naszego członka bez pomocy hodowców szczecińskiego związku, cieszy nas, że wypracowane u nas działania owocowały w całym kraju, a książka do dnia dzisiejszego jest wzorcem, do której uciekają się władze polskiego związku, tworząc np. wzorce ras polskich. Niestety zazdrość i walka o władze w polskim związku zniweczyła dalszą pracę naszego członka, na rzecz polskich hodowców. Przykro, że w tym czasie organizacja jaką byliśmy współzałożycielami współpracy ziem zachodnich, nie przeciwstawiła się szykanowaniu naszego członka, a prezes Poznańskiego Związku, zachwiał współpracę pomiędzy naszymi organizacjami. Szykując się na Prezesa Polskiego Związku „milcząc akceptował” szykanowania i poniżania tak V-ce prezesa Adama Wegnera jak i naszej szczecińskiej organizacji. Jedyna ulga, że po dwóch latach rządzenia polskim związkiem został obalony. Mimo trudności i finansowych kłopotów po zawaleniu się hali wystawowej w Katowicach 28.01.2006r.(w Szczecinie w tym samym czasie była wystawa), szczecińska organizacja prężnie działała. W tym czasie powstały przy szczecińskim związku: Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Gdańskich Wysokolotnych, Klub Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych i Sekcja Hodowców Królików. Jesteśmy otwarci na tworzenie klubów jak żadna organizacja w kraju, lecz martwi nas postawa niektórych członków innych związków polskich. Nasze Kluby przyjmują hodowców z poza macierzystego związku, są otwarte do działania dla wszystkich i to jest wykorzystywane do podbierania inicjatywy naszego Szczecińskiego Związku. Nie mamy ostatnio szczęścia ze współpracą z Poznańskim Związkiem. Klub Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych został „wyrwany”z naszych struktór w nieuczciwy sposób i stworzono z niego Stowarzyszenie za sprawą przewodniczącego tego klubu Stanisława Tokarskiego jednocześnie członka poznańskiego związku. Nowy prezes poznańskiego związku, też zachował się niekoleżeńsko, „wyrywając” nam bez porozumienia wystawę krajową, która była należna Szczecinowi w sezonie wystawowym 2009/2010. Mimo wszystko mamy jako związek sukcesy, które zmieniają sposób działania organizacyjnego związków hodowców naszej protekcji w całym kraju. To nasz Związek jako pierwszy w kraju wprowadził wystrój wystawy w tym kwiaty i drzewka przyozdabiające wystawy, pierwsi wprowadziliśmy udostępnienie wystawy dla społeczeństwa, pierwsi wyszliśmy z propozycją współpracy z hodowcami z innych państw a współpraca z hodowcami niemieckimi jest stałym elementem naszego działania, obecnie jako pierwsi wystaraliśmy się o fundusze Europejskie na dofinansowanie wystaw. Wzorując się na naszych działaniach, podążają inni. Szczecińscy działacze nie lubią próżni w swoim działaniu, i już w styczniu reaktywowali klub gołębi polskich krótkodziobych, który zmienił nieznacznie nazwę na Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Krótkodziobych „LWOWIAK”.

Z partnerem z Niemiec RGZV „Sperber” Gartz/O ( Prezes Heinz Maguardt) budujemy współpracę hodowców Niemieckich i Polskich w szczególności w Euroregionie Pomerania. Owocem tego partnerstwa była wystawa w Szczecinie w dniach 30-31 Stycznia 2010r, dofinansowana z Funduszy Unii Europejskiej poprzez Euroregion Pomerania. Zaangażowanie hodowców z Niemiec ze związku niemieckiego RGZV „Sperber” Gartz/O i naszego Związku Szczecińskiego rokuje dalszą współpracę w planowanych wspólnych działaniach dwóch zaprzyjaźnionych organizacji z Polski i Niemiec.