Rozmiar: 113702 bajtów

Sprawozdanie
Przy 17 Zachodniopomorskiej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Królików. Odbyła się 4. Europejska Wystawa Gołębi Gdański Wysokolotny. Po wystawach w Brnie 1996r Szwajcaria, Gustrow 1999r Niemcy, Koloni 2007r Niemcy.4.Europejska wystawa gołębi Gdański Wysokolotny przyznana została Polsce a dokładnie Szczecinowi i odbyła się w terminie 08 - 09 Styczeń 2011r Zgłoszonych zostało 452 szt. gołębi Gdański Wysokolotny w 14 kolorach i dwa kolory w otwartej klasie. Tą ilość zgłosiło 35 Hodowców z Polski i Niemiec. Po ocenie sędziowskiej 8 szt. gołębi Gdański Wysokolotny z oceną 97 punkty zostało nominowanych do tytułu Championa 4.Europejskiej wystawy gołębi Gdański Wysokolotny. Sędziowie niezależni którzy nie brali udziału w ocenie gołębi Gdański Wysokolotny wybrali w tajnym głosowaniu z pośród 8 nominowanych Championa 4. Europejskiej Wystawy Gdańskiego w kolorze czerwony białogłowy tzw. Bunt Hodowcy Dotlewa Lange, został On nagrodzony pięknym pucharem ufundowanym przez Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Pana Jana Pajke, a wręczył ten puchar z upoważnienia Prezesa Polskiego Związku, Prezes Trójmiejskiego Związku Pan Ryszard Bielawski. Oprócz pucharu organizator ufundował złotą patere dla Championa.Mistrzem Europy został kol. Hodowca Wilfried Schott, drugie miejsce zajął kol. Hodowca Detlef Lange, trzecie miejsce zajął kol.Hodowca Wolfgang Klotzche, czwarte miejsce zajął kol. Hodowca Ronald Steidl, piąte miejsce zajął kol.Hodowca Gerchard Strauss.Koledzy Ci od miejsca pierwszego do trzeciego dostali patery złotą, srebrną i brązową, były to tzw. Duże nagrody. Hodowcy których Gdańskie Wysokolotne dostały ocene 96pkt. A było ich 21 zostali nagrodzeni małą nagrodą w postaci statuetek z logo Europejskiego Klubu Gdański Wysokolotny i obrazami namalowanymi przez kol. Hodowce Wiesława Rudzianka. Wsrud ośmiu gołębi pretendujących do tytułu Championa 4. Europejskiej Wystawy Gołębi Gdański Wysokolotny, było trzech Hodowców z Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny, a byli to kol. Hodowcy Andrzej Wilanowski w kolorze białym, rodzina Adam i Marcin Olszewscy w kolorze czarnym i kol.Hodowca Sławomir Batkiewicz w kol. Niebieskim. Ja jako Prezes Zachodniopomorskiego Klubu gratuluje tym Hodowcom z całego serca a wszystkim uczestnikom 4.Europejskiej Wystawy Gołębi Gdański Wysokolotny życze dobrego roku hodowlanego.Do zoobacznia na 5. Europejskiej Wystawie
Prezes
Czesław Walczak
Z.K.H.G.G.W.


Sprawozdanie z zebrania Zjednoczonego Europejskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny ( DEV )
Dnia 09 01 2011 r odbył się zebranie Zjednoczoneg Europejskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny ( DEV ) Zebranie otworzył Prezes Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny Czesław Walczak Który przywitał zebranych i oddał głos Prezydentowi Zjednoczonego Klubu Panu Wilfried Schott Tłumaczem zebrania był kolega Hodowca Robert Słomczyński. Pan Prezydent podziękował za dobrą organizacje 4. Europejskiej Wystawy Gołębi Gdański Wysokolotny, przez Zachodniopomorski Klub i wręczył okolicznościowy medal Prezesowi Zachodniopomorskiego Klubu. Przekazał też pozdrowienia uczestnikom 4.Europejskiej Wystawy Gdańskich od Prezesa siedmiu klubów z Niemiec Manfreda Rostell. Poinformował też zebranych że 5. Europejska Wystawa Gołębi Gdański Wysokolotny odbędzie się w 2013r miescie Magdeburg. Koledzy Hodowcy z Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego zaproponowali i zgłosili akces zorganizowania 6.Europejskiej Wystawy Gołębi Gdański Wysokolotny w Gdańsku w miescie gdzie powstał rodowód tej rasy. Ze strony Prezydenta Zjednoczonego Europejskiego Klubu Gołębi Gdański Wysokolotny, padła propozycja zorganizowania spotkania kolegów Hodowców z Zachodniopomorskiego Klubu i Pomorskiego Klubu z przedstawicielami klubów z Niemiec w celu ustalenia jednakowej interpretacji wzorca.Termin do ustalenia. W dalszej cześći zebrania głos zabrał Sędzia ekspert Detlef Lange, który przypomniał zebranym że na 4. Europejskiej Wystawie Gołębi Gdański Wysokolotny zgłoszonych zostało 452 szt.Gdańskich w tym8szt. w otwartej klasie.Tą ilość prezentowało 35 Hodowców z Polski i Niemiec w 14 kolorach. Najwięcej wystawionych było Gdańskich w kolorze białym 84 szt.w tym 70 % na cienkich dziobach. Dziób ten w połączeniu z głową nie tworzy jednej opływowej lini, przy cienkich dziobach tworzy też zapadłość między głową a woskówkami. Cienki dziób jest też traktowany jako kaczy dziób. Gdzie występuje osobno głowa i dziób. Postawa w większości do poprawy. Czarne 80 szt.duża kolekcja, w tym kolorze dosyć dużo Gańskich było wystawionych o dobrej postawie plamka na dziobie dozwolona, ale też były niektóre na cienkich dziobach, słabym ogonie i otwartych plecach. Czerwone 20 szt. powinny być dłuższe ważne też utrzymanie koloru, korony do poprawy. Żółte ładne w kolorze, problem za gruba szyja i korona do poprawy. Niebieskie 26 szt.kilka w dobrym kolorze i lini głowy, błędy to jasne plecy i za ciemne dzioby Grochy 7 szt. większość rysunku grochowatości zamazana Hodowcy powinni dążyć do równomiernego rozłożenia rysunku na tarczach skrzydeł, głowa i dziób do poprawy.Białogłowe czerwone większość o dobrym rysunku i kolorze, problem to głowa za dużo koloru czerwonego na niej, postawa do przyjęcia.Białogłowe żółte rzadki kolor na wystawach, dużo pracy przed Hodowcą tego koloru. Jasny mazer 39 szt. kilka sztuk dobrej klasy w lini głowy i dobrym rysunku mazerowania, durzo na cienkich dziobach i braku mazerowania do poprawy też ogon i figura. Szymle 22 szt. kilka sztuk na dobrej głowie postawie i rysunku.Ciemny mazer 39 szt. wystawione dobrym rysunku ciemnego mazerowania, problem ale nie u wszystkich wystawionych były występujące czysto białe pióra w skrzydłach i ogonie.Tygry 6szt bardzo dobre w kolorze, przy czarnym kolorze za ciemny dziób.Czarna sroka 29 szt.dobry rysunek i kolor plecy zamknięte popracować trzeba nad głową.Niebieska sroka za krótkie i wąskie w ogonach.Szeki 21szt.figura i postawa do przyjęcia, słabe w głowach i na cienkich dziobach problem też z rysunkiem i pełno barwnymi piórami co jest domenom szeka, wystawione szeki były na jasno obrzeżonych, piórach takie pióro występuje u jasnych mazrów. Otwarta klasa dużo pracy przed Hodowcą
Prezes
Z.K.H.G.G.W.
Czesław Wlczak