Rozmiar: 64994 bajtów

70-884 Szczecin    ul. Wesoła 16      NIP 955-17-10-914      REGON 811057742

Rozmiar: 46167 bajtów

Komunikaty

Członkowie klubu

Wydarzenia


Aktualności
w SZZHGRiDO

Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Krótkodziobych
"LWOWIAK"WYDARZENIA

9.05.2010 Powołanie klubu
Hodowcy ze Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wraz z innymi hodowcami z ościennych związków założyli w 2006r Klub Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych, a już w roku 2008 w/w klub przeistoczył się w samodzielną organizację związkową, podlegającą bezpośrednio pod Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
Jako, że cele Klubów i Związków są różne hodowcy ze Szczecińskiego Związku ponowili próbę reaktywacji Klubu już w styczniu 2009r. Przygotowania i organizacja na nowo utraconego klubu zakończyła się sukcesem i w dniu 9 maja 2010r. 12-stu hodowców zebrało się w miejscowości Modrzewie gmina Goleniów i jednomyślnie powołało do życia organizację o nazwie Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Krótkodziobych "LWOWIAK".
Rozmiar: 4634 bajtów Rozmiar: 4634 bajtów
Rozmiar: 4634 bajtów Rozmiar: 4634 bajtów

Na Prezesa Klubu został wybrany kolega Mazurek Grzegorz a jego zastępcą został kolega Drenikowski Krzysztof.
Celowym wydało się nam zebranym umieścić w nazwie słowo "Lwowiak" ponieważ nasz klub zajmować ma się gołębiami krótkodziobymi wyhodowanymi przez hodowców polskich we Lwowie i jego okolicach. Jednocześnie poprzez tą nazwę składamy Hołd hodowcom którzy przyczynili się do propagowania hodowli polskiej takimi rasami jak: Mewka polska, Maściuch polski, Szek polski, Szek polski wywrotny i Staluch polski. Poprzez lata hodowli i problemy hodowlane wynikające między innymi z trwającą wojną i przesiedleniami powojennymi, wszystkie te rasy przetrwały w małej ilości i tylko dzięki wysiłkowi niewielkiej grupy hodowców polskich są w naszych gołębnikach. Przykro jest że, do tej pory niektóre odmiany rasowe są w zaniku, i ich odbudową zajmuje się mała liczba osób. Najwięcej zmian jest w odtwarzaniu szeków polskich, gdzie nie uzyskano możliwości koziołkowania (Szek wywrotny) a tylko rysunek i kolory. Pod koniec XX wieku Szeki polskie i Staluch zostały wpisane w jedną grupę gołębi lotnych o nazwie Krótkodzioby polski. W założeniach naszego klubu jest propagowanie wyżej wymienianych ras oraz ich ulepszanie i odtwarzanie barwnych rysunków ich upierzenia. Jednocześnie informujemy, że pod nasze "skrzydła" przyjmujemy hodowców innych ras gołębi krótkodziobych, którzy nie mają jeszcze przynależności klubowych, chcemy im pomóc w organizacji klubów ukierunkowanych na swoją hodowlę.

Członkowie na nowo powołanego klubu: 1.Choćko Ryszard 2.Piotrowski Jan 3.Dzamiński Jerzy 4.Kukuła Roman 5.Olas Stanisław 6.Starczewski Mariusz 7.Drenikowski Krzysztof 8.Drenikowski Tomasz 9. Wegner Adam 10. Mazurek Grzegorz 11. Jasielski Dariusz 12. Dzikowski Lech Serdecznie zapraszamy hodowców z całej polski i hodujących te rasy hodowców z innych państw do wstąpienia w nasze szeregi. Wspólnie zadbamy, ażeby dorobek wielu pokoleń Polaków nie poszedł na marne, a tak piękne gołębie cieszyły nasze oczy i serca przez wiele następnych pokoleń.

Prezes Klubu
Grzegorz Mazurek

Właściciel portalu - Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego   2010r.