Kontakt

DEKLARACJAgrz

Prezes Szczecińskiego ZHGRDOiK
Grzegorz Sukiennicki
tel.kom. 501 645 515
e-mail:gsukiennicki@wp.pl
adres do korespondencji:
72-006 Mierzyn
ul.Zakładowa 8