Kontakt

DEKLARACJAgrz

Prezes Szczecińskiego ZHGRDOiK
Grzegorz Sukiennicki
tel.kom. 501 645 515
e-mail:gsukiennicki@wp.pl
adres do korespondencji:
72-006 Mierzyn
ul.Zakładowa 8

numer konta bankowego w PKO 50 1020 4812 0000 0202 0049 5713