Nadzwyczajne Zebranie Członków SZHGRDOiK

Zebranie odbędzie się w najbliższy czwartek 9.01.2020r. o godzinie 18.00 w pierwszym terminie, lub o 18.15 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: Zebranie odbędzie się na prywatnej posesji kolegi Sławka Batkiewicza w Szczecinie przy ulicy Radosnej 20.

Hodowcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo oraz przez innych kolegów.

Uwaga hodowcy! W związku ze złożonym w urzędzie Miasta Szczecin wnioskiem o dofinansowanie naszej Wystawy, niezbędne jest dopisanie do Statutu naszej organizacji w paragrafie 7 w punkcie 2 – podpunktu „g” z następującymi podpunktami:

2. Związek realizuje swoje cele przez:

g. działania w sferze publicznej i obejmuje zadania w obszarze:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 8. promowania współzawodnictwa i nagradzania najlepszych hodowców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.