Nadzwyczajne Zebranie Członków SZHGRDOiK

Zebranie odbędzie się w najbliższy czwartek 9.01.2020r. o godzinie 18.00 w pierwszym terminie, lub o 18.15 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: Zebranie odbędzie się na prywatnej posesji kolegi Sławka Batkiewicza w Szczecinie przy ulicy Radosnej 20.

Hodowcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo oraz przez innych kolegów.

Uwaga hodowcy! W związku ze złożonym w urzędzie Miasta Szczecin wnioskiem o dofinansowanie naszej Wystawy, niezbędne jest dopisanie do Statutu naszej organizacji w paragrafie 7 w punkcie 2 – podpunktu „g” z następującymi podpunktami:

2. Związek realizuje swoje cele przez:

g. działania w sferze publicznej i obejmuje zadania w obszarze:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 8. promowania współzawodnictwa i nagradzania najlepszych hodowców.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł

Śp. Roman Ronkowski

wzorowy hodowca, jeden z najstarszych stażem członków Szczecińskiego Związku. Życzliwy i przede wszystkim pracowity i uczynny kolega, na którego obecność i pomoc można zawsze było liczyć.

Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia

Koledzy ze Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.

Pogrzeb rozpocznie się 9.01.2020r. (czwartek) o godzinie 10,30 w kościele w Szczecin-Kijewo przy ulicy Orła 12, następnie na cmentarzu w Szczecin-Dąbie przy ulicy Goleniowskiej

Komitet organizacyjny wystawa 15-16 Luty 2020r.

 • Kierownik wystawy – Sławomir Batkiewicz
 • Przewodniczący wystawy – Grzegorz Sukiennicki
 • Skarbnik – Dariusz Jasielski
 • Skarbnik rezerwowy – Piotr Głowacki
 • Sekretarz – Marcin Orenczak
 • Tłumacz – Zbigniew Sprycha, Czesław Walczak
 • Przewodniczący komitetu sędziowskiego – Adam Wegner
 • Kierownik giełdy – Marcin Orenczak – pomoc – Sławomir Batkiewicz, Zbigniew Sprycha
 • Zaopatrzenie pomocnicze ( awaryjne ) – Lech Dzikowski

Czwartek godz. 14.00. – Załadunek klatek ( magazyn ):

 • Marcin Orenczak
 • Daniel Orenczak
 • Kamil Wachowiak
 • Grzegorz Sukiennicki
 • Kol. Jadwiszczak

Rozładunek klatek ok.godziny 15.30. u Salezjanów

 • Sprycha Zbigniew
 • Bochna Ryszard
 • Fabiszewski Eugeniusz
 • Kol. Piotrowski
 • Kol. Stachowiak
 • Kol. Jędrusiak

Godz. 20.00 Rozstawianie klatek na hali

 • Grupa załadunku i rozładunku + Kol. Rybnik , Kwiatkowski.

Dyżury na wystawie:

 • Piątek od 14.00 do 20.00 – Kol. Siedlewski, Głowacki, Siuta, Wachowiak.
 • Sobota – Kol. Siedlewski, Olas, Orenczak, Siuta, Wachowiak.
 • Niadziela – Kol. Dziewiątkowski, Sukiennicki, Olas, Orenczak , Wachowiak.

PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY: PAKOWANIE KLATEK I SPRZĄTANIE HALI, OBOWĄZKOWO POMAGAJĄ WSZYSCY OBECNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU.

Zarząd.

Pilne!!!! Walne Zebranie


Uwaga Związkowcy Walne Zebranie!!! PILNE!!!

Dnia 29.12.2019 o godzinie 1030 odbędzie się Walne Zebranie hodowców.

Spotkanie dotyczyć będzie przede wszystkim organizacji Naszej Wystawy i rozdzielenia obowiązków i prac na poszczególne osoby. Obecność wszystkich Związkowców Obowiązkowa pod rygorem wstrzymania wydania obrączek i skreślenia z listy hodowców (dotyczy osób, które w tym roku nie były na żadnym zebraniu)!!! 

Zarząd 

Program spotkania:

1 Przedstawienie i omówienie zaawansowania prac związanych z wystwą

2 Powołanie Komitetu Organizacyjnego

3 Rozdzielenie prac dodatkowych na poszczególnych hodowców

4 Zaplanowanie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku

5 Omówienie sezonu wystawowego 2019/2020

6 Przedstawienie i Omówienie preliminarza wydatków na pierwszą połowę 2020r.

7 Organizacja wyjazdu na Wystawę Krajową do Kielc

8 Wolne wnioski

gol2

Zamówienia obrączek

Uwaga Związkowcy

Zamawianie obrączek na nowy sezon 2020 do 03.11.2019 w pierwszej turze.Do odbioru będą w styczniu 2020. Jeśli ktoś nie zamówi w tym terminie będzie mógł zmówić w drugiej turze. Wiąże się to z wyższą ceną tz. 1,70 Plzł. i te obrączki będą do odbioru w marcu 2020. Prosimy o powiadamianie kolegów o takiej obcji, tak aby każdy mógł zamówić obrączki w pierwszej turze!!!

Zarząd