Zebranie

W najbliższą niedzielę 13 sierpnia odbędzie się zebranie hodowców w szkole na Batalionów Chłopskich 115 o godzinie 10.30.

Zebranie  będzie dotyczyć udziału hodowców w następujących dożynkach w naszym wojewodztwie: 15 sierpnia dożynki w Dobrej,

8-10 września  dożynki w Barzkowicach,

15 września dożynki w Kostrzynie.

Podczas zebrania będą zbieranie zgłoszenia.

Poruszony zostanie również temat sytuacji na rynku w Stargardzie i plany związkowej Wystawy.

Omówione zostaną pokazy w Glinnej i pod platanami oraz walny zjazd delegatów polskiego związku.

Od Października zebrania będą odbywać się w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 10.30.

zebranie

statut-poprawiona wersja 2017

Uwaga Hodowcy!

W najbliższą niedzielę 14 maja, o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie hodowców  w zespole szkół Ogrodniczych Szczecin- Zdroje przy ulicy Batalionów Chłopskich 115.

Proponowany porządek zebranie:

1 Przywitanie hodowców przez nowy Zarząd

2 Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania

3 Informacje na temat wystawy-pokazu w Glinnej

4 Informacje na temat pokazu Pod Platanami

5 Ustalenie kierunku działań Zarządu na drugą połowę roku

6 Dyskusja przed zebraniem walnym delegatów PZHGRIDI.

7 Sprawy statutowe (Szczecińska Wystawa 2017).

8 Złożenie podpisów pod statutem z poprawkami.

9 Wypełnienie dokumentacji do KRS ( obecność  całego Zarządu i komisji rewizyjnej obowiązkowa!)

Uwaga !!!

Zebranie zarządu obowiązkowe na godzinę 9.30

 

Zebranie Walne-Sprawozdawczo-Wyborcze

statut wersja 2017

Pierwszy termin zebrania godzina 10:30, drugi – godzina 11:00.
Obecność obowiązkowa. Harmonogram zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
 2. Odczytanie porządku obrad
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza
 4. Zgłaszanie uwag do  harmonogramu i regulaminu
 5. Przegłosowanie harmonogramu i regulaminu wraz z ewentualnymi uwagami
 6. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawy statutowe
  Sprawozdanie z działalności Prezesa i Członków Zarządu za całą kadencję
 9. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za całą kadencję
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Głosowanie za sprawozdaniami
 14. Przedstawienie poprawek do statutu
 15. Głosowanie nad zmianami do statutu
 16. Zatwierdzenie statutu
 17. Przeprowadzenie  wyborów Zarządu
 18. Przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej
 19. Przeprowadzenie wyborów na członków Sądu Koleżeńskiego
 20. Przeprowadzenie wyborów Delegatów na Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
 21. Wolne  wnioski
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 23. Zakończenie  obrad

Prezes Zarządu SZHGRiDO

Grzegorz Sukiennicki

REGULAMIN

Zebranie

Uwaga Hodowcy!

Na najbliższym zebraniu w niedzielę 5 lutego, o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie hodowców, na którym będą wydawane obrączki rodowe dla ptaków i znaczki dla królików,  wszystkim hodowcom, którzy posiadają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Związku ( opłacone obrączki, składkę za 2017rok oraz odrobioną prace na rzecz Związku w 2016roku).

Przedstawione zostaną również aktualne sprawy związane z działalnością wystawową.

XXII Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików

W dniach 26-27 listopada w Centrum Edukacji Ogrodniczej przy ul. Batalionów Chłopskich 115 odbyła się XXII Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików połączona wraz z XVIII Klubową wystawą Gołębi Gdańskich Wysokolotnych. Nasi hodowcy zaprezentowali nie tylko gołębie, ale także króliki oraz drób ozdobny – kury, gęsi (landes,  tuluskie) a także kaczki. Sporym zainteresowaniem cieszyła się giełda nadwyżek hodowlanych. Dziękujemy wystawcom za udział i pomoc przy organizacji wystawy. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.20161126_084038 20161126_084048 20161126_084104 20161126_084152 20161126_084157 20161126_084219 20161126_091147 20161126_091200 20161126_091219 20161126_091252 20161126_091332 20161126_091336 20161126_091344 20161126_091401 20161126_091450 20161126_091505 20161126_091634 20161126_091658 20161126_091732 20161126_091743 20161126_103902 20161126_103923

Białe gołębie na ślub

Gołębie towarzyszyły człowiekowi od niepamiętnych czasów i tak jest do dziś. Hodujemy je dla własnej przyjemności a także by móc się nimi pochwalić na wystawach. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają białe gołębie pocztowe, które są wypuszczane z rąk Młodej Pary na ślubach. Mają one symbolizować miłość, wierność a także trwały związek. Są więc dobrą wróżbą na przyszłość.

Wiem, ile radości dają gołębie w locie stąd pomysł na uatrakcyjnienie uroczystości a także na oryginalny prezent. Najczęstszym scenariuszem jest wypuszczenie gołębi przez Parę Młodą bezpośrednio z rąk. Można to zrobić także z klatki w kształcie serca – otwieranej z przodu bądź rozpoławiającej się na boki. Daje to możliwość dużego pola manewru dla fotografa lub kamerzysty, który uwieczni ich wylot. Zdarza się również, że Młodzi decydują się na wypuszczenie większej ilości ptaków, wtedy odpowiedni jest duży wiklinowy kosz. Każda klatka przystrajana jest kolorową organzą oraz kwiatami zgodnie z upodobaniami Młodych, kolorem przewodnim wesela lub uroczystości. Jeśli zainteresował Cię ten temat lub chciałbyś obejrzeć zdjęcia z uroczystości zapraszamy na stronę na facebooku:

https://web.facebook.com/bialegolebienaslub2016/
1 2

Zebranie

W dniu 6.11 o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie obowiązkowe dla wszystkich członków naszej organizacji, poświęcone organizacji Szczecińskiej Wystawy. Wystawa odbędzie się w dniach 25-27.listopada. Na zebraniu rozdane zostaną materiały promocyjne i wybrany komitet organizacyjny, oraz będą prowadzone zapisy na poszczególne prace podczas wystawy.