Zebranie

Uwaga hodowcy!

W najbliższą niedzielę 3 grudnia odbędzie się zebranie, na którym przedstawione będzie podsumowanie wystawy oraz będą zbierane zapisy na Wystawę Ziem Zachodnich w Lipianach oraz zapisy na obrączki. Zostaną omówione sprawy bieżące i plany na początek roku 2018.

Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych,Drobiu Ozdobnego i Królików. Oraz Klubowa Wystawa Gołębi Gdańskich Wysokolotnych.

DSCN6835DSCN6838DSCN6840DSCN6841DSCN6842DSCN6845DSCN6846DSCN6847DSCN6848DSCN6849DSCN6850DSCN6865DSCN6872DSCN6874DSCN6876DSCN6877DSCN6879DSCN6881DSCN6883DSCN6884DSCN6886DSCN6888DSCN6889DSCN6891DSCN6892DSCN6893DSCN6895DSCN6896DSCN6898DSCN6899DSCN6901DSCN6914DSCN6958DSCN6959DSCN6960DSCN6962DSCN6963DSCN6968DSCN6969DSCN6970DSCN6975DSCN6976DSCN6994DSCN6995DSCN6998DSCN7000DSCN7004DSCN7006DSCN7007DSCN7008DSCN7009DSCN7012DSCN7013DSCN7014DSCN7018DSCN6907 DSCN6909 DSCN6910 DSCN6919 DSCN6920 DSCN6922 DSCN6924 DSCN6927 DSCN6931 DSCN6934 DSCN6935 DSCN6938 DSCN6941 DSCN6945 DSCN6947 DSCN6948 DSCN6950 DSCN6953 DSCN6954 DSCN6981 DSCN6982 DSCN6983 DSCN6985 DSCN6986 DSCN6987 DSCN6988 DSCN6989 DSCN6990Organizator wystawy

Szczeciński Związek hodowców Gołębi Rasowych,

Drobiu Ozdobnego i Królików

Odbyła się wystawa hodowców i miłośników gołębi rasowych,drobiu ozdobnego,królików i innych zwierząt. Mimo nie sprzyjającemu sezonowi lęgowemu,ptasiej grypie oraz innych nie dogodnych okolicznościach, udało nam  się zebrać i zaprezentować wspaniałe okazy naszych hodowli. W wystawie brało udział czterdziestu hodowców,wystawiających ponad trzysta eksponatów.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Protokół z zebrania członków SZHGRDOiK z dnia 15.10.2017r.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
a)Lista obecności ( 23 osoby )
b)Stwierdzenie kworum
2.Harmonogram wystaw ( om omówienie )
3.Głosowanie w sprawie organizacji wystawy związkowej w Szczecinie,
 zaplanowanej na 11-12.11.2017r.
a)W głosowaniu udział wzieły 23 osoby.
- za    21 osób.
- przeciw 2 osoby.
4.Wybór osób funkcyjnych w prowadzeniu wystawy.
- Kol.Dzikowski i Kol.Lewandowski :przyjmowanie gołębi i drobiu:
 09.11 2017r. godz 15.00 - 20.00.
 10.11.2017r. godz. 7.00 - 9.00.
- Kol.Sukiennicki ,Orenczak,Batkiewicz,Wachowiak:Obsługa ogólna.
- Kol.Siuda : dyżur Sobota, Niedziela.
- Kol.Walczak : Obsługa klatek.
- Kol. Głowacki : sekcja króliki.
- Kol. Jasielski : skarbnik.
5.Sędziowie:
- Kol.Michalak
- Kol.Werner
- Kol.Marquardt
6.Komisja rewizyjna zgłasza wniosek formalny o przedstawienie 
 kosztów związanych z organizacją wystawy.
7.Zakończenie zebrania. 
 

Sekretarz:                    Prezes:
Marcin Orenczak             Grzegorz Sukiennicki 

 

 

Uwaga Hodowcy!!!

W związku z niską frekwencją na ostatnim zebraniu, w najbliższą niedzielę 15 października o godzinie 10,30 odbędzie się kolejne zebranie dotyczące organizacji naszej Wystawy. Na zgłoszenia hodowców ze Szczecińskiego związku czekamy do 20 października, a od hodowców z innych organizacji do końca miesiąca. Zgłoszenia możecie wysyłać, mailem, sms-em, lub podać na zebraniu, a adresowane  drogą elektroniczną powinny być do prezesa, skarbnika lub jednego z vice prezesów.wizytowka_85x55

Prosimy na zebranie przychodzić z gotową propozycją pracy dla siebie lub z deklaracją konkretnej funkcji w komitecie organizacyjnym.

Prosimy o pilne zgłaszanie ptaków i królików na maila lub poprzez sms.

Grzegorz Sukiennicki: gsukiennicki@wp.pl; 501645515

Dariusz Jasielski: 505953729

Ausstellungordnung_2017

meldebogen2017

regulamin-2017

Zgłoszenie-na-wystawę-Szczecin-2017

Zgłoszenie-na-wystawę-Szczecin-2017pdf

Zebranie

W najbliższą niedzielę 13 sierpnia odbędzie się zebranie hodowców w szkole na Batalionów Chłopskich 115 o godzinie 10.30.

Zebranie  będzie dotyczyć udziału hodowców w następujących dożynkach w naszym wojewodztwie: 15 sierpnia dożynki w Dobrej,

8-10 września  dożynki w Barzkowicach,

15 września dożynki w Kostrzynie.

Podczas zebrania będą zbieranie zgłoszenia.

Poruszony zostanie również temat sytuacji na rynku w Stargardzie i plany związkowej Wystawy.

Omówione zostaną pokazy w Glinnej i pod platanami oraz walny zjazd delegatów polskiego związku.

Od Października zebrania będą odbywać się w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 10.30.

zebranie

statut-poprawiona wersja 2017

Uwaga Hodowcy!

W najbliższą niedzielę 14 maja, o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie hodowców  w zespole szkół Ogrodniczych Szczecin- Zdroje przy ulicy Batalionów Chłopskich 115.

Proponowany porządek zebranie:

1 Przywitanie hodowców przez nowy Zarząd

2 Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania

3 Informacje na temat wystawy-pokazu w Glinnej

4 Informacje na temat pokazu Pod Platanami

5 Ustalenie kierunku działań Zarządu na drugą połowę roku

6 Dyskusja przed zebraniem walnym delegatów PZHGRIDI.

7 Sprawy statutowe (Szczecińska Wystawa 2017).

8 Złożenie podpisów pod statutem z poprawkami.

9 Wypełnienie dokumentacji do KRS ( obecność  całego Zarządu i komisji rewizyjnej obowiązkowa!)

Uwaga !!!

Zebranie zarządu obowiązkowe na godzinę 9.30

 

Zebranie Walne-Sprawozdawczo-Wyborcze

statut wersja 2017

Pierwszy termin zebrania godzina 10:30, drugi – godzina 11:00.
Obecność obowiązkowa. Harmonogram zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
 2. Odczytanie porządku obrad
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza
 4. Zgłaszanie uwag do  harmonogramu i regulaminu
 5. Przegłosowanie harmonogramu i regulaminu wraz z ewentualnymi uwagami
 6. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawy statutowe
  Sprawozdanie z działalności Prezesa i Członków Zarządu za całą kadencję
 9. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za całą kadencję
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Głosowanie za sprawozdaniami
 14. Przedstawienie poprawek do statutu
 15. Głosowanie nad zmianami do statutu
 16. Zatwierdzenie statutu
 17. Przeprowadzenie  wyborów Zarządu
 18. Przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej
 19. Przeprowadzenie wyborów na członków Sądu Koleżeńskiego
 20. Przeprowadzenie wyborów Delegatów na Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
 21. Wolne  wnioski
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 23. Zakończenie  obrad

Prezes Zarządu SZHGRiDO

Grzegorz Sukiennicki

REGULAMIN

Zebranie

Uwaga Hodowcy!

Na najbliższym zebraniu w niedzielę 5 lutego, o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie hodowców, na którym będą wydawane obrączki rodowe dla ptaków i znaczki dla królików,  wszystkim hodowcom, którzy posiadają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Związku ( opłacone obrączki, składkę za 2017rok oraz odrobioną prace na rzecz Związku w 2016roku).

Przedstawione zostaną również aktualne sprawy związane z działalnością wystawową.