Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków

Uchwała nr 15-2013 w sprawie osób uprawnionych do reprezentowania Związku na zewnątrz
Uchwała nr 14-2013 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontaktów z administracją
Uchwała nr 13-2013 w sprawie powołania koordynatora do spraw marketingu i reklamy                                                                                                                                 
Uchwała nr 12-2013 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontaktów z zagranicą
Uchwała nr 11-2013 w sprawie powołania członków zarządu na poszczególne stanowiska
Uchwały Zarządu SZHGRDOiK w dniu 13-01-2013
Uchwała nr 1-2013 powołanie Oddziałów
Uchwała nr 2-2013 powołanie członka zwyczajnego
Uchwała nr 3-2013 rezygnacja sekretarza
Uchwała nr 4-2013 rezygnacja prezesa ds.Wystaw
Uchwała nr 5-2013 rezygnacja prezesa ds.gołębi

Uchwała nr 6-2013 Powołanie sekretarza
Uchwała nr 7-2013 powołanie prezesa ds.gołębi i drobiui
Uchwała nr 8-2013 powołanie prezesa ds.królików
Uchwała nr 9-2013 Powołanie Prezesa ds.wystaw
Uchwała nr 10-2013 skreslenie hodowców z listy członków
Decyzja Nr1/2013 Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków SZHGRDOiK
Uchwały  Walnego Zjazdu Członków
Uchwała nr 1-2013 Walnego Zebrania Członków
Załacznik do uchwały nr 1
Regulamin pracy Zarządu SZHGRDOiK
Uchwała nr 2-2013 członkowie honorowi