Statut SZHGRDOiK

DEKLARACJA Statut SZHGRDOiK wersja statutu przed poprawkami.
Przewodniczący komisji Statutowej na wniosek Sądu Rejestracyjnego wprowadził poprawki do statutu w § 20 pkt.3statutu które będą poddane pod głosowanie na zebraniu w dniu 10 marca 2013 roku
STATUT SZHGRiDO(po poprawkach)