โครงการสอบสวนตะไคร้ไล่ยุงการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช

สภาพแวดล้อมการผลิต

พันธมิตรความร่วมมือ

สมุนไพรและการแปรรูป (Herbs : Products and Processing)- โครงการสอบสวนตะไคร้ไล่ยุงการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช ,การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค: 1098 kB: หยุดผมร่วงด้วยสารธรรมชาติ: 4069 kB: ไวน์ตะไคร้สมุนไพรแปรรูป: 6434 kBโครงการวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน ปี 2009 : Research Projects ...Year Project Title Role Source Output; Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant; Total 103 Project 37 67 4 0; 2009: การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศ ...คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร - ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2558

โครงการวิจัย การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนใน ...

ตะไคร์หอม ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆและข้อมูลงานวิจัย

การใช้สารฆ่าแมลงและสารสกัดจากพืชบางชนิดควบคุมแมลงศัตรูถั่วฝักยาว. วารสารสงขลานครินทร์ 2546;25(3):307-16.

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก

การกาจัดปลวกโดยใช้สารเคมี 1.1 การใช้สารกาจักปลวก (Termiticides) เป็นการป้องกันกาจัดโดยการฉีดพ่น หรืออัดสาร ป้องกันกาจัดปลวกลงไปใน ...

มารู้จักกับพืชสมุนไพร 13 ชนิดที่ประกาศว่าอันตราย

หลักการและวิธีการใชสะเดาป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 1 โครงการเกษตรกู้ชาติ

วิธีการฆ่ายุง: สิ่งที่ทำงานอะไรไม่ได้

แยกการควบคุมยุงออกจากนวนิยาย. ยุง กัดดูดเลือดของคุณและปล่อยให้คุณมีอาการคันและอาจติดเชื้อที่น่ากลัว เชื้อโรคที่ติดเชื้อจากยุง ได้แก่ ...

แมลงวันกลัวอะไร วิธีไล่แมลงวันออกจากบ้านให้ได้ผล

แมลงวันกลัวอะไร วิธีไล่แมลงวันออกจากบ้านให้ได้ผล

รากของตะไคร้ — ตะไคร้ ( ชื่อวิทยาศาสตร์: cymbopogon ...

รากของตะไคร้ สรรพคุณแก้ปวดท้อง และ บรรเทาอาการท้องเสีย ; โทษของตะไคร้. มีการทดลองการใช้น้ำมันตะไคร้กับหนูขาว พบว่าน้ำมัน ...

โครงงานสารกำจัดศัตรูพืช: กุมภาพันธ์ 2013

“การทำสมุนไพรไล่และกำจัดศัตรูพืชของพวกเราจะเน้นการนำสมุนไพร 13 ชนิด ที่สามารถไล่และกำจัดศัตรูพืชได้ครอบคลุมทั้งหมด ทั้ง ...

Search Result - KUforest - Kasetsart University

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และผิวมะกรูดเพื่อประโยชน์ในการไล่ยุง (2009) หัวหน้าโครงการ: นายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

kanyapat: โครงงานตะไคร้ไล่ยุง

สารสกัดตะไคร้หอมที่ความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (part per million, ppm) จะให้ผลน้อยมากในการควบคุมแมลงศัตรูกะหล่ำ แต่จะมีผลทำให้ไรแดง ...

มารู้จักกับพืชสมุนไพร 13 ชนิดที่ประกาศว่าอันตราย

หลักการและวิธีการใชสะเดาป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 1 โครงการเกษตรกู้ชาติ

ตะไคร้หอม สรรพคุณ ประโยชน์ ตะไคร้หอมไล่ยุง - App shopping ...

ลักษณะพืช ... นำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมทาตามตัว ไล่แมลง ยุง สารเคมี น้ำมันหอมระเหย มี 0.4-0.9% ประกอบด้วย geraniol 57.6-61.1% Citronellal 7.7-14.2% eugenol, camphor, methyl ...

เครื่องกลั่นสมุนไพรรุ่นแยกน้ำมัน

อำนวย อิศรางกูร ณ อยุธยา. เนื่องจากปัจจุบันการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต้องพึ่งสารป้องและกำจัดศัตรูพืชอันได้แก่ ยาฆ่าแมลงต่างๆ ...

ปภพ สินชยกุล : Research Projects - KUforest

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารฆ่าแมลงจากธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์: หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย

ตะไคร้หอม สรรพคุณ ประโยชน์ ตะไคร้หอมไล่ยุง - App shopping ...

ลักษณะพืช ... นำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมทาตามตัว ไล่แมลง ยุง สารเคมี น้ำมันหอมระเหย มี 0.4-0.9% ประกอบด้วย geraniol 57.6-61.1% Citronellal 7.7-14.2% eugenol, camphor, methyl ...

Project Singburi 63 - Ministry of Public Health

- พ่นเคมีในการกำจัดยุง ครอบคลุม โรงเรียน,อาคารสถานที่ราชการ,วัด และควบคุมโรคใน กรณีเกิดโรค. เริ่มต้น: 24 ก.พ. 2563 สิ้นสุด: 24 ก.พ. 2563. 500.00

Project Singburi 63 - Ministry of Public Health

- พ่นเคมีในการกำจัดยุง ครอบคลุม โรงเรียน,อาคารสถานที่ราชการ,วัด และควบคุมโรคใน กรณีเกิดโรค. เริ่มต้น: 24 ก.พ. 2563 สิ้นสุด: 24 ก.พ. 2563. 500.00

การลดการใช้สารปราบศัตรูพืชเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ...

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในช่วงเวลาที่เหมาะจะเป็นการลดจำนวนครั้งที่ใช้และปริมาณสารกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส ...

ขายตะไคร้หอม ราคาถูก มีให้เลือกหลายร้าน - NanaGardenom

การทดลองทางคลินิกใช้ในการไล่ยุง มีการศึกษาผลของครีมที่มีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหย 14% ในการทาป้องกันยุงรำคาญกับอาสาสมัคร 40 คน ...

มาลาเรีย - วิกิพีเดีย

มาลาเรีย (Malaria) Plasmodium ในรูปที่เข้าสู่มนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นจากน้ำลายของยุงเพศเมีย (สปอโรซอยท์) ตัดขวางกับไซโทพลาสซึมของเซลล์เยื่อ ...

รากของตะไคร้ — ตะไคร้ ( ชื่อวิทยาศาสตร์: cymbopogon ...

รากของตะไคร้ สรรพคุณแก้ปวดท้อง และ บรรเทาอาการท้องเสีย ; โทษของตะไคร้. มีการทดลองการใช้น้ำมันตะไคร้กับหนูขาว พบว่าน้ำมัน ...

NewGenAwards - NRCT

สารควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอกประเภทหัว ... การพัฒนารถพ่นยากำจัดศัตรูพืชควบคุมผ่านสมาร์ท ...

หางไหลแดง ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆและข้อมูลงานวิจัย

วินัย ปิติยนต์.อารมย์ แสงวนิชย์.2539 “การศึกษา สารสกัดจากหางไหล เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช” The second conference of Agricultural Toxic …

หางไหลแดง ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆและข้อมูลงานวิจัย

วินัย ปิติยนต์.อารมย์ แสงวนิชย์.2539 “การศึกษา สารสกัดจากหางไหล เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช” The second conference of Agricultural Toxic …